Угода користувача (договір публічної оферти) для клієнтів Hef Service

EN RU UA

Адміністрація сервісу, розташованого під доменним ім’ям HefService.com (далі за текстом – «Hef Service» або «Сервіс»), Khasin Telecom LLC, зареєстрованого від 23.06.2022 EIN 88-2940581, з свідоцтвом про реєстрацію L22000281814 виданого Sec. of State Florida від 21.06.2022, з юридичною адресою: 2431 Aloma Avenue #267, Winter Park, Florida, US 32792, пропонує використання технічних можливостей та послуг сервісу будь-якій повнолітній, дієздатній фізичній або юридичній особі незалежно від місцезнаходження, що іменується в подальшому, як «Користувач» на умовах цієї Угоди.

1. Предмет договору

1.1. Hef Service надає Користувачеві у тимчасове користування (в оренду) обладнання та технічні засоби: телекомунікаційне обладнання, GSM-шлюзи, пристрої для агрегації абонентських номерів (далі за текстом «SIM-банки») та інші згідно з переліком послуг компанії Hef Service за цінами відповідними до прайс -листа (далі за текстом – «обладнання»), а Користувач зобов'язується перерахувати Hef Service плату за користування обладнанням у порядку та на умовах, передбачених цією Угодою.

1.2. Устаткування надається віддалено, за наявності підключення пристроїв Користувача до мережі Інтернет.

1.3. Послуги Hef Service полягають у відкритті доступу до обладнання, налаштування кожної одиниці обладнання для адаптації до пристроїв (сервера) Користувача. Налаштування адаптації виконуються згідно з даними, наданими Користувачами. Hef Service в рамках цієї Угоди здійснює виключно базове налаштування, необхідне для взаємодії обладнання та пристроїв (сервера) Користувача (основне налаштування для більшості девайсів являє собою налаштування та введення даних віддаленого сервера користувальницького обладнання, та не включає встановлення безпосередньо даного сервера).

1.4. Налаштування за межами базових, включаючи, але не обмежуючи: детальні, нестандартні конфігурації; встановлення ПЗ (програмного забезпечення) на сервери клієнта або сервісу; налаштування будь-яких протоколів VPN та іншу маршрутизацію мережевого трафіку не входить у вартість послуг сервісу за цією Угодою та оплачуються додатково. Вартість встановлюється Сервісом, виходячи з їх складності, часу на встановлення та інших параметрів таких налаштувань.

1.5. Функціонал обладнання доступний протягом оплаченого терміну або протягом лімітного періоду, якщо такий встановлено на розсуд Hef Service, щодо конкретного Користувача (п. 2.9).

1.6. Перерахування оплати користування обладнанням є дією, що підтверджує прийняття цієї Угоди в повному обсязі (акцепт оферти) та підтвердженням того, що Користувач повністю ознайомлений з умовами цієї Угоди.

1.7. Користувач зобов'язується ознайомитись з функціоналом сервісу, обраним обладнанням, порядком його використання. У разі виникнення запитань Користувач має право звернутися до технічної підтримку, фахівців сервісу. Однак вирішення технічних проблем у програмному забезпеченні Користувача, його взаємодії з обладнанням Сервісу не гарантується. У випадку, якщо Користувач не ознайомився з функціоналом, Адміністрація не несе відповідальності за якість та результат послуг.

2. Оплата за користування обладнанням

2.1. Для відкриття доступу до функціоналу вибраного обладнання Користувач вносить на рахунок Hef Service кошти у розмірі, необхідному для оплати вибраного періоду, – аванс за надання послуг у прийдешній період. Зазначений період при первинному підключенні не може бути меншим за чотирнадцять календарних днів, а у випадках, коли обладнання підготовлено по індивідуальному замовленню Користувача – менше ніж тридцять календарних днів.

2.2. Оплата означає згоду Користувача зі змістом та складом послуг. Перераховуючи оплату, Користувач підтверджує, що ознайомлений у повному обсязі із змістом тарифу, функціоналом обладнання та має уявлення про використання цього обладнання.

2.3. Вартість щодо кожної одиниці обладнання з урахуванням термінів використання встановлюється прайс-листом, дійсний варіант, якого розташований за адресою: http://www.hefservice.com/Pricelist.xlsx

2.4. Облік перерахованого авансу здійснюється на балансі Користувача. Зазначений баланс є єдиним для оплати всіх одиниць підключеного Користувачем обладнання та враховує загальні витрати. При підключенні кількох одиниць обладнання, суми внесені на баланс, щодня списуються у відношенні кожної одиниці, незалежно від вартості та тривалості використання пристроїв.

2.5. Користувач має право вносити передоплату самостійно безпосередньо представникам Сервісу, через автоматичну систему оплат, а також за узгодженням сторін через третіх осіб (використовуючи протекцію угоди, систему гарантів), за умови, що на сервісах зазначених третіх осіб представлено Hef Service (Khasin Telecom LLC). Будь-які витрати на протекції угоди, по грошовим комісіям та доставці коштів оплачує Користувач.

2.6. Часовий пояс для розрахунків: UTC-5 (EST). Врахування часу користування обладнанням, роботи обладнання, період простою, отримання повідомлень та інший облік здійснюється за даними зазначеного часового поясу.

2.7. Оплата розраховується подобово згідно з тарифною ставкою, встановленою за використання обладнання у прайс-листі або інших додатках до цієї Угоди, переданих Користувачеві.

2.8. Мінімальний термін оплаченого використання обладнання складає чотирнадцять календарних днів, а у випадках, коли обладнання підготовлено по індивідуальному замовленню Користувача – тридцять календарних днів. Після закінчення зазначеного періоду термін використання визначається за рішенням Користувача і може становити від одного календарного дня (24 години). При цьому кошти також вносяться на умовах передоплати або списуються з балансу Користувача як аванс, якщо не було інших повідомлень від Користувача до Сервісу.

2.9. Адміністрація має право на власний розсуд встановлювати для окремих категорій Користувачів лімітний період, протягом якого використання обладнанням здійснюється на умовах подальшої оплати. Кількість днів, включених у зазначений період, встановлюється індивідуально щодо кожного конкретного Користувача. Адміністрація має право відмовити у встановленні зазначених у цьому пункті умов оплати без пояснення причин.

2.10. Устаткування вимикається в наступні терміни залежно від умов, встановлених Користувачем: - у день закінчення оплаченого періоду; - у день закінчення лімітного періоду. Якщо з якихось причин обладнання продовжувало функціонування після закінчення зазначених термінів, період використання підлягає негайній оплаті Користувачем.

2.11. Перед здійсненням оплати Користувач зобов'язується впевнитись у дійсності платіжних даних Адміністрації (створити запит на актуальні реквізити) способами, зазначеними у даній Угоді (п. 7.1.). Адміністрація сервісу не несе відповідальності за надходження коштів у випадку, якщо Користувач не здійснив перевірку, зазначену в цьому пункті.

2.12. У відношенні SIM-банків встановлюється додаткова оплата дій, які здійснюються фахівцями сервісу щодо даного обладнання, такі як: прийом, передача, встановлення, ідентифікація, реєстрація та інші дії, які будуть здійснюватися з модулями ідентифікації абонента безпосередньо фахівцями сервісу.

2.13. Будь-які зміни вартості, встановленої на момент підключення обладнання до пристроїв (сервера) Користувача, здійснюються лише після оповіщення стороною Користувача. Оповіщення здійснюються за контактами, якими Користувач раніше зв'язувався з Адміністрацією (див. п. 7.1). Якщо протягом 48 годин Користувач не направив обґрунтованих заперечень щодо змін, то нові умови використання обладнання набирають чинності після закінчення зазначеного терміну.

3. Порядок використання обладнання

3.1. Hef Service забезпечує доступність інфраструктури та обладнання для Користувача. Сервіс зобов'язується усувати несправності в максимально короткі, але не в лімітовані юридично терміни. У випадку, якщо несправності обладнання не дозволяють використовувати його за призначенням, відповідно до пункту 3.4 цієї угоди оплата за обладнання може не стягуватися.

3.2. Першим днем ​​використання обладнання, що підлягає оплаті, вважається день: - коли обладнання було підключено до мережі інфраструктури Користувача, шляхом встановлення Сервісом відповідних налаштувань згідно з даними, які представив Користувач; - коли обладнання було повністю підготовлене Сервісом до підключення до інфраструктури (пристроїв, сервера) Користувача, Користувачеві було надіслано повідомлення про доступність обладнання, проте останній з якихось причин не вчинив дій, необхідних для запуску обладнання.

3.3. Будь-яка зупинка роботи обладнання під час сплаченого або лімітного періоду здійснюється лише за вказівкою Користувача. Повідомлення надсилається через месенджери, зазначені в даній Угоді (див. п. 7.1). Днем закінчення роботи обладнання вважається день отримання повідомлення; якщо обладнання працювало понад двадцять дві години протягом дня отримання повідомлення, то наступного дня.

3.4. Доба не враховуються при розрахунку оплати у випадках, коли функціонал обладнання залишався недоступним протягом більше двох годин після надходження повідомлення про несправність від Користувача за контактами, зазначеними у цій Угоді.

3.5. Якщо в ході усунення несправностей встановлено, що не працював якийсь сегмент (порт, канал тощо), то перерахунок здійснюється лише щодо зазначеного сегмента (порту, каналу) пропорційного його вартості.

3.6. Якщо несправність викликана змінами технічних налаштувань або іншими змінами з боку Користувача, то термін усунення таких недоліків та адаптації обладнання відповідно до нових налаштувань становить 24 години після отримання Сервісом повідомлення. Використання обладнання не оплачується після закінчення 24 годин, необхідних для усунення зазначених недоліків, якщо недоліки не були усунені.

3.7. У разі надходження повідомлення Користувача про низьку швидкість передачі даних (інтернет-з'єднання), а також низький прийом рівня зв'язку та інші технічні повідомлення щодо роботи Шлюзів; термін усунення таких недоліків та адаптації обладнання становить 24 години після отримання Сервісом повідомлення. Використання обладнання не оплачується після 24 годин, необхідних для усунення зазначених недоліків, якщо недоліки не були усунені.

3.8. Будь-які дії, які потрібно здійснити щодо SIM-банків фахівцями Сервісу, здійснюються протягом 48 годин з моменту отримання Сервісом запиту Користувача. У випадку, коли дані дії не були здійснені в зазначений період, використання обладнання не оплачується Користувачем до моменту, поки дані дії не будуть виконані.

3.9. Користувач зобов'язується не використовувати обладнання в протиправних цілях, з метою обходу чинних законодавчих норм. У разі порушення зазначених норм Hef Service не несе відповідальність та має право списати вартість використання обладнання та інші збитки, пов'язані з цим видом діяльності, з балансу Користувача у безакцептному порядку. Також Hef Service залишає за собою право повідомити всю інформацію про Користувача на запит правоохоронних органів.

3.10. У випадку, коли Користувач має намір використовувати обладнання будь-яким нестандартним способом, поза межами стандартного використання та даної угоди, він зобов'язаний повідомити про це Hef Service у приватному порядку.

3.11. Користувач зобов'язується забезпечити працездатність обладнання, його функціоналу шляхом встановлення унікального пароля, за збереження якого також несе відповідальність. Hef Service не відповідає за випадки злому, порушення працездатності третіми особами у разі неприйняття Користувачем заходів, що забезпечують захист обладнання, безпеку його роботи. Користувач повинен враховувати, що обладнання використовується на IP-адресах, доступних будь-яким користувачам Інтернету.

3.12. За запитом Користувача доступ до обладнання може бути обмежений (виключений із загального доступу в мережі).

4. Зобов'язання сторін

4.1. Hef Service зобов'язується:

4.1.1. забезпечувати доступність інфраструктури та обладнання для Користувача;

4.1.2. утримувати інфраструктуру у справному стані;

4.1.3.у разі збоїв, аварійних ситуацій, технічних проблем з обладнанням оперативна сприяти Користувачеві у їх усуненні;

4.1.4. не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю Користувача, тобто відомості та інформацію, які мають цінність через їх невідомість третім особам, у тому числі відомості про контрагентів, включаючи інформацію про контактних осіб, співробітників, керівників, реквізити, адреси, номери телефонів; про цінову політику, умови договорів, порядок платежів, іншу фінансову інформацію, як про укладені угоди, так і сплановані; про плани комерційної діяльності, поточні та майбутні платежі, дані про пристрої комп'ютерної мережі, інші дані, які стають доступні Сервісу при наданні послуг, за винятком випадків протиправного використання обладнання, коли такі відомості мають бути надані згідно з офіційним запитом державних органів.

4.2. Користувач зобов'язується:

4.2.1. не передавати свої права та обов'язки за цим договором, не обтяжувати інфраструктуру іншим чином, не допускати її використання третіми особами без згоди Адміністрації Hef Service;

4.2.2. забезпечувати дотримання законодавства, що застосовується щодо обладнання, його використання, за необхідності у відповідності до законодавства місцезнаходження, отримувати дозволи, ліцензії та узгодження, необхідні для ведення комерційної діяльності, виконувати всі законні вимоги та вчиняти всі дії та формальності, передбачені щодо обладнання у країні місцезнаходження Користувача.

4.2.3. у разі пред'явлення вимог та/або накладання санкцій органами влади, посадовими особами, іншими органами та особами, наділеними в силу закону повноваженнями з видання актів, обов'язкових для виконання, своєчасно виконувати їх вимоги та/або приписи, не допускаючи виникнення збитків у Hef Service;

4.2.4. використовувати обладнання відповідно до призначення та цілей цього Договору та у відповідності до чинного законодавства;

4.2.5. перераховувати оплату у своєчасному порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

5. Особливі положення, відповідальність

5.1. Адміністрація сайту Hef Service не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з тим, що Користувач не ознайомився з правилами, викладеними у цій Угоді.

5.2. Hef Service не несе відповідальності за результат, отриманий Користувачем внаслідок використання обладнання, оскільки практичне застосування обладнання знаходиться поза контролем Сервісу.

5.3. Hef Service не несе відповідальності за збитки Користувачів, прямі або опосередковані (включаючи всі без винятку випадки втрати прибутків, переривання ділової активності, втрати ділової інформації або інших грошових втрат, втраченої вигоди, моральної шкоди), пов'язаний з використанням або неможливістю використання обладнання.

5.4. При виникненні між Користувачем та Hef Service конфронтації з приводу недоліків послуг або їх причин, на вимогу будь-якої із сторін має бути призначена експертиза. Витрати на експертизу несе Користувач, за винятком випадків, коли експертизою було встановлено відсутність порушень угоди Користувачем або причинного зв'язку між діями Користувача та виявленими недоліками. У зазначених випадках витрати на експертизу несе сторона, яка вимагає призначення експертизи, а якщо вона призначена за згодою сторін, обидві сторони в рівній мірі.

5.5. Hef Service не несе відповідальності за будь-які рішення Користувача щодо вибору тарифу, обладнання. Користувач приймає послуги у тому вигляді, у якому вони представлені, та зобов'язується ознайомитися з функціоналом обраного устаткування, технічними характеристиками. Hef Service не несе відповідальності за будь-які наслідки, викликані тим, що Користувач не ознайомився або ознайомився не в повному обсязі з правилами надання послуг, їх змістом, тарифами. При цьому Сервіс відповідає на всі запити Користувача, що стосуються обладнання, технічних характеристик, контактних цін, зазначених у п. 7.1.

5.6. У разі протиправного використання обладнання Користувач несе відповідальність самостійно без залучення Hef Service, а також зобов'язаний у повному обсязі компенсувати збитки, що виникли у Hef Service. При цьому вартість використання обладнання списується в повному обсязі з балансу Користувача, а при недостатності коштів має бути сплачена Користувачем.

5.7. Hef Service не несе відповідальності за надходження коштів у випадку, коли Користувач не здійснив перевірку дійсності реквізитів (контакти для запиту реквізитів, зазначених у п. 7.1.).

5.8. При реєстрації на сервісі Користувач підтверджує, що є громадянином, який досяг віку для здійснення угод, пов'язаних з отриманням послуг, що надаються сервісом.

5.9. Hef Service не несе відповідальності за випадки використання сервісу неповнолітніми, питання, що виникають у зв'язку з використанням сервісу неповнолітніми, повинні бути врегульовані їхніми законними представниками (батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками). Сервіс не має функціоналу, що дозволяє перевіряти вік Користувачів, їх дієздатність, наявність прав та дозволів на здійснення угоди, оплату послуг, вибір тарифу та вчинення інших дій. За здійснення будь-яких дій неповнолітніми несуть відповідальність батьки, законні представники. Hef Service не здійснює жодних компенсацій, повернення коштів, змін тарифів у зв'язку з використанням сервісу неповнолітніми.

5.10. У разі будь-яких сумнівів щодо віку користувача, його дієздатності, наявності ухвалення законних представників на здійснення угоди та інших подібних питань, Hef Service вправі відмовити у наданні послуг до отримання документів, що підтверджують дієздатність.

6. Заключне положення

6.1. HefService.com є загальнодоступним сервісом для всіх користувачів мережі Інтернет та здійснює свою діяльність з дотриманням чинного законодавства штату Флорида, США.

6.2. Дійсність цієї Угоди поширюється на невизначений термін, протягом якого Користувач звертається до послуг сервісу.

7. Зворотній зв‘язок.

7.1. З усіх питань, пов'язаних із користуванням сервісом, отриманням реквізитів для оплати, підключенням обладнання, технічними несправностями, звернення направляються за наступними контактами:

WhatsApp +1 720 600 66 21

Viber +1 720 600 66 21

Telegram @Khasintelecom

e-mail: general@khasintelecom.com